Världsdagen för arbetsmiljö

Idag är det Världsdagen för arbetsmiljö och i en debattartikel skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om att regeringen i år håller på att ta fram en arbetsmiljöstrategi.

Idag den 28 april är det Världsdagen för arbetsmiljö, detta är en dag som uppmärksammats sedan 2003 av FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivs frågor, ILO. I år är temat "Var med och skapa en kultur där vi förebygger ohälsa och olycksfall i arbetslivet". ILO har bl.a. tagit fram en interaktiv hemsida med nyttig information och verktyg för hur en sundare arbetsmiljö kan skapas.

Vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har skrivit en debattartikel om att regeringen i år arbetar med att ta fram en arbetsmiljöstrategi som bland annat kommer ha målet att dödsfall på arbetsplatser helt ska upphöra.

I debattartikeln skriver ministern även om att många arbetsplatser i Sverige arbetar systematiskt med arbetsmiljö för att förebygga och åtgärda risker. Detta görs bland annat genom att arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud tillsammans arbetar med praktiska uppgifter för att förbättra arbetsmiljön.

På Uppsala universitet har vi en arbetsmiljöpolicy som tillsammans med andra styrdokument som t.ex. handlingsplanen för lika villkor, riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling och riktlinjen för studenternas arbetsvillkor ska ge en grund för hur universitetet ska se till att alla har en bra arbetsmiljö. Universitetet är uppbyggt av institutioner (ex. Institutionen för fysik och astronomi), alla som forskar och föreläser är i regel anställda vid en institution, och det är institutionernas chefer - prefekterna - som är arbetsmiljöansvariga. De är alltså ansvariga för att arbetsmiljön på kurser som ges av deras institution fungerar bra. Varje institution har även ett antal skyddsombud som arbetar för att institutionen har en god arbetsmiljö. Utöver skyddsombud på institutionerna så har exempelvis även intendenturen, lokalvården, kansliet och biblioteket egna skyddsombud.

Vi studenter har även studerandeskyddsombud som ska hålla koll så att arbetsmiljön för oss studenter är bra. Varje sektion har minst ett studerandeskyddsombud och Studiebevakaren med studiesocialt ansvar på kåren är studerandehuvudskyddsombud på fakulteten och samordnar de andra studerandeskyddsombuden. Så om du upptäcker något arbetsmiljöproblem - ta kontakt med studerandeskyddsombudet på din sektion (som brukar vara den som är studiesocialt ansvarig i sektionsföreningen)!