Vill DU göra skillnad?

Just nu är alla studentrepresentantuppdrag som ska tillsättas på både TekNat-fakulteten och universitetscentral nivå sökbara! Är du intresserad av kvalitétsfrågor, kultur, IT-frågor eller kanske likabehandlingsfrågor så hittar du säkert något som passar dig!

Fakultetsnivå

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har länge fått uppdraget att tillsätta studentrepresentanter på fakultetsnivå. I vårt fall innebär det alltså att hitta drivna studenter till olika råd och organ på teknat-fakulteten. Vilka uppdrag som finns hittar du här

Att vara studentrepresentant på fakultetsnivå innebär att du är teknat-studenternas röst i de frågor som organet behandlar. Du kommer att arbeta nära de heltidsarvoderade studiebevakarna och eventuella andra studentrepresentanter i samma organ. Du behöver ingen särskild erfarenhet utan ett intresse för frågorna är det viktigaste. Alla organ träffas olika mycket under terminerna så du kan också välja hur mycket tid du vill lägga ner på ditt engagemang.
Självklart kommer du att få en utbildning i hur det är att vara studentrepresentant inom UTN!

För att ansöka till någon av posterna surfar du in på register.utn.se senast 16 maj!!
Posterna tillsätts av UTN:s styrelse med de heltidsarvoderade studiebevakarna som beredande organ.

Frågor?
Kontakta utb-T [at] utn.se

Universitetscentralnivå

Eftersom UTN är studentkår har vi även ansvar att tillsätta studentrepresentanter på universitetscentral nivå! Med universitetscentral nivå menas att det är råd och organ som inte är knutna till någon specifik fakultet utan behandlar frågor som rör hela universitetet. Den universitets centrala nivå behandlar frågor av mer strategisk karaktär och kan till exempel handla om hur universitetet jobbar med internationalisering, disciplinärenden eller arbetsmiljöfrågor. Även här varierar organens sammansättning och hur ofta de se, så våga prova!

Eftersom det finns fyra kårer vid Uppsala universitet är det deras gemensamma ansvar att se till att studentrepresentationen fungerar på universitetscentral nivå. Det innebär att du som studentrepresentant på universitetscentral nivå ska föra alla studenters talan inom ditt organ och du kommer att hålla kontakten med samtliga kårer. Till visa av posterna kan det vara bra att erfarenhet av studentrepresentation från tidigare, men att intresset finns är oerhört viktigt.
Självklart får du en uppstart om hur du kan arbeta med ditt uppdrag.

Eftersom de universitetscentrala uppdragen är gemensamma för alla kårer kommer även valen att ske gemensamt. Alla studenter vid Uppsala universitet kan söka till posterna och valen kommer att ske på ett valmöte den 20 maj kl 17.30.

För att läsa mer om posterna och ansöka går du in på karsamverkan.se, sök gärna innan 18 maj, men det går lika bra att kandidera direkt på valmötet.

Frågor?
Kontakta ordf [at] utn.se