Resultat - kaffe för din åsikt (april/maj)

Här är resultatet av "Kaffe för din åsikt" som gjordes i april och maj. Temat denna gång var stress och diskrimineringar.

I slutet av april och början av maj har Uppsala teknolog- och naturvetarkår återigen varit ute och samlat in studenternas åsikter i utbyte mot kaffe/te. Denna gång frågade vi studenterna hur ofta de känner sig stressade och var de skulle vända sig om de känner sig kränkta, diskriminerade eller trakasserade på universitetet. Vi fick in 533 åsikter och svaren presenteras nedan.

Majoriteten av studenterna (25%) känner sig stressad på grund av studierna någon gång per vecka. 19 % av studenterna känner sig stressade på grund av studierna flera gånger i veckan och lika många någon gång per månad. Därefter är 15 % av studenterna stressade någon gång per period, 11 % är stressade varje dag, 10 % någon gång per termin och 2 % är aldrig stressade på grund av studierna. Att en av tio studenter är stressade varje dag är inte en rolig siffra. Inte heller att en fjädredel av TekNats studenter är stressade på grund av studierna någon gång per vecka. Det är för många som är stressade för ofta.

På denna fråga fick man också lämna en kommentar om man ville och några av kommentarerna var dessa:

"Särskilt stressad under tentaperioder."
"Väldigt olika beroende på kurser, andra aktiviteter m.m."
"I vissa kurser schemaläggs det så att arbetsbördan blir orimlig i perioder, ofta kombinerat med "hot" om att inte bli godkänd, förlora möjligheter till högre betyg eller behöva vänta tills nästa år med kompletering. Detta har ofta att göra med labbar eller inlämningsuppgifter."
"Varför valde jag F..?"
"Det är år 2 på W... mer behövs inte sägas!"
"Ständig ångest."
"Det är en del av studentlivet."


(Flervalsfråga)

På frågan om var studenterna skulle vända sig om de känner sig kränkta, diskriminerade eller trakasserade så svarade med stor marginal flest studenter att de skulle vända sig till kåren (43 %). Sedan skulle 31 % av studenterna vända sig till Studenthälsan. Därefter kommer ett antal funktioner inom universitetet, nämligen programansvarig (30 %), studie- och karriärvägledare (20 %), kursansvarig (16 %), studentavdelningen på UU (6 %), studierektor (5 %) och prefekt (1 %). Det var 17 % som skulle vända sig till sin sektionsförening och 1 % som skulle vända sig till universitetskyrkan. Det var också hundra personer som valde alternativet "Övriga" där de själva fick skriva i var de skulle vända sig. Några av de vanligaste svaren blev där kompisar, familj, vet ej, polisen och ingen.

Vi valde också att fråga vilken sektion och årskurs studenterna gick samt om de var medlemmar i UTN. Svaren på dessa frågor ser ut såhär: