Sammanfattning styrelsemöte 2015-04-20

Styrelsen har haft möte

Måndagen den 20 april hade styrelsen återigen möte. Under mötet hade styrelsen en diskussion om nyckelord, styrelsen kom fram till att detta var en fråga för FUM att ta beslut om. Styrelsen beslutade också att utlysa en mängd olika poster inom kåren. Styrelsen hann även med att ta beslut om ett äskande ur studiebevakarfonden. Styrelsen hade också en diskussion om vilka propositioner som styrelsen skulle skicka in till FUM. Styrelsen hann även med lite diskussion om överlämning.