Alumnnätverket

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner. I alumnnätverket håller du kontakten med både ditt universitet och andra alumner samtidigt som du knyter nya intressanta kontakter. Som alumn erbjuds du möjlighet till karriärutveckling och kan samtidigt dela med dig av din kunskap. Du är en viktig ambassadör för Uppsala universitet. Dina erfarenheter från arbetslivet är värdefulla. Delta i alumnföreningarnas och universitetets olika evenemang och aktiviteter, via bland annat alumnernas nyhetsbrev håller du dig informerad om vad som händer.

Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för 20 000 uppsalaalumner runt om i världen. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner. Till viss del är nätverket även öppet för studenter och andra grupper med nära anknytning till Uppsala universitet.

I alumnnätverket håller du kontakten med både ditt universitet och andra alumner samtidigt som du knyter nya intressanta kontakter. Som alumn erbjuds du möjlighet till karriärutveckling och kan samtidigt dela med dig av din kunskap. Du är en viktig ambassadör för Uppsala universitet. Dina erfarenheter från arbetslivet är värdefulla. Delta i alumnföreningarnas och universitetets olika evenemang och aktiviteter. Via bland annat alumnernas nyhetsbrev håller du dig informerad om vad som händer. 

Så här går du med i nätverket:

1. Klicka här för att registrera dig som alumn
Fyll i dina kontaktuppgifter samt om du kan tänka dig vara mentor eller komma tillbaka och gästföreläsa.

2. Logga in genom att klicka här

3. Välj vilka alumn-föreningar du vill tillhöra. Nedan är några förslag:

  • Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)
  • Din sektion
  • TEKNAT-alumner

I nätverket ingår ett växande antal alumn- och seniorföreningar och lokala föreningar runt om i världen. Många av föreningarna anordnar regelbundet, återträffar, föreläsningar, pubkvällar, jubileer och andra aktiviteter för dig som är medlem. Om du inte finner någon förening som passar dig hjälper alumnkontoret gärna till att etablera en för dig och ditt nätverk. Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till alumnkontoret.

4. Tips!
Koppla ditt alumn-konto till LinkedIn (om du har ett sådant konto). Då uppdateras din information automatiskt till till alumnkonto.

Förmåner för dig som är medlem:

  • Särskilda alumnerbjudanden som förmånligt pris på konserter, events och litteratur.
  • Kontakt med universitetets nuvarande studenter genom examensarbeten, praktikplatser, studiebesök, gästföreläsningar och mentorskap
  • Magasinet Nya Horisonter och e-nyhetsbrevet UU Alumn
  • Aktuella nyheter från universitetet om utbildning och forskning
  • Kontaktuppgifter till studiekamrater, nationsvänner och alumnföreningar

Här kan du läsa mer om alumnnätverket
Här httar du nyheter för alumner som med i alumnnätverket
Här hittar du kalendarium för alumner som med i alumnnätverket

Uppsala teknolog- och naturvetarkår alumn:

Genom en välfungerande alumnverksamhet kan studenter utöka sina professionella nätverk, ta del av information inom sina kompetensområden samt få hjälp på vägen ut i arbetslivet. Alumnernas insats som inspiratörer för nuvarande studenter och som resurser för utveckling av universitets verksamhet är av stor vikt för kåren.

Varje termin anordnar UTN ett event dit alla UTN:s alumner är välkomna. Dessutom anordnar kåren specifika event för de som engagerat sig i UTN:s kommittéer, arbetsgrupper, styrelse eller ledningsgrupp.

UTN håller kontakten med alumner främst via vår alumngrupp i Uppsala universitets alumnnätverk. Om du vill ha information om kårens verksamhet, inbjudningar till våra alumnevent och få möjlighet att hålla kontakten med andra alumner så kan du registrera dig i denna grupp.
Du kan också gå med i våra alumngrupper på Facebook eller LinkedIn.

I UTN:s ledningsgrupp är det Studiebevakaren med arbetslivsansvar som är ansvarig för alumnverksamheten.
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar till arb [at] utn.se