Sammanfattning av styrelsesammanträde 2015-08-05

Styrelsen 15/16 höll den 5 augusti sitt första riktiga styrelsemöte!

​Under mötet uppdaterades viktiga dokument och riktlinjer som finns inom kåren och några nya beslutades också att läggas till dokumentarkivet. En stor del av mötet ägnades också åt att diskutera den taktiska verksamhetsplanen (TVPn), totalbudgeten och vilka årets fokusfrågor skall vara! Det är TVPn som beskriver vad kåren ska arbeta med under året och det är sedan fullmäktige beslutar om detta i september.

En liten kul tvist på mötet var att Lucas var närvande över skype och det är också därför ni ser honom i en liten, liten ruta i bilden.

Är du intresserad eller nyfiken och vill veta mer? Protokollet finns att läsa på UTN:s hemsida i dokumentarkivet och där kan man även hitta den taktiska verksamhetsplanen.

Styrelsen,
genom Malin