Tack intendenturen vid Ångström!

Uppsala teknolog- och naturvetarkår vill tacka intendenturen vid Åndströmslabratoriet!

Uppsala teknolog- och naturvetarkår vill hjärtligt tacka intendenturen vid Ångströmslabratoriet! Intendenturen har skänkt en ramp som kan användas för att underlätta för studenter med funktionsnedsättning deltagande under mottagningarna. Vi är så väldigt tacksamma för detta och ser fram emot alla nya studenter! Detta sporrar oss att fortsätta arbetet med att samtliga studenter skall känna sig välkomna till vår verksamhet.

Tack!

Hälsningar,
Uppsala teknolog- och naturvetarkår