Sammanfattning av styrelsesammanträde 2015-08-19

Sammanfattning från styrelsesammanträde

Detta möte antog styrelsen flera av våra viktiga dokument för riktlinjer och arbetssätt. Styrelsen antog även Uppdragsbeskrivningar för TD och polhacks tillsammans med befattningsbeskrivningar för deras projektledare och vice projektledare. Mycket tid av mötet gick till att diskutera verksamhetsplan och budget för våra arbetsgrupper ledningsgruppen och kommittér. Roligt att se våra projekt startas upp på nytt och se hur UTNARM närmig sig färdigställande. Styrelsen beslutade även att UTN ska skicka in en remiss till kommunen för planeringen av södra staden.

Är ni mer intresserade av vad som hände detta möte är det bara att läsa protokollet som finns i dokumentarkivet på hemsidan.

Styrelsen,

Genom Lucas