Kondoma mera!

Det finns nu återigen kondomer och glidmedel att hämta uppe på kontoret på Uthgård för den som vill och känner att den behöver.

Det finns olika sorter inklusive latexfria kondomer och femidomer. De finns att hämta på studiebevakaren med studiesocialt ansvars skrivbord.