Referat FUM 2015:5

Här kan du läsa referatet från måndagens fullmäktigesammanträde. Denna gången är det Karl från F-sektionen som har skrivit - tack för det!

Under årets 5:e fullmäktigesammanträde (FUM) diskuterandes ett gäng propositioner och motioner flitigt. Reglementen för UTN:s fonder var på tapeten och en klump nya befattningsbeskrivningar klubbades.

Kära naturvetare! Vi fick besök från UTN:s studiebevakare som meddelande att plussning för er som läser på den naturvetenskap diskuteras just nu.

Tidigare under året beslutades det att de s.k. befattningsbeskrivningarna och kravprofilerna för bl.a. fullmäktiges talman och sekreterare behövdes uppdateras. Även posterna för valberedningens ordförande och Technats chefredaktör fick en uppdatering.

Kravprofilerna är ett verktyg för valberedningen när de ska utföra sitt arbete. Befattningsbeskrivningarna står i kårens stadgar och ger en överblick i posternas skyldigheter och områden. Arbetsgrupper bestående av bl.a. era programs ledamöter ålades att ta fram motioner om förändringar som kunde implementeras.