Sammanfattning av styrelsemöte 15-11-11

På onsdagen hade styrelsen sammanträde i mellanrummet på Ångström!

Mötet var ganska kort och vi diskuterade ansökningar ur projektfonden, uppdragsbeskrivningar, befattningsbeskrivningar och en motion från pelarmaskalkerna!

På mötet bestämdes också att Lukas skall baka en massa tårta eftersom han är kontaktperson till NVK. De kommer nämligen att bjudas på samma tårta då de vunnit vår medlemsuppdateringstävling! De har alltså, i procent, ökat sitt medlemsantal mest av alla sektioner sen föregående år. Hela 54% har de ökat med!

Nästa möte hålls redan nästa vecka och denna gång är vi på EBC.