Sammanfattning av Styrelsesammanträde 2015-11-18

Denna onsdagens Styrelseamanträde var på EBC!

Detta möte har styrelsen i vanlig ordning läst våra duktiga ämbetsmäns verksamhetsplaner och tittat på några av de ansökningar till UTN:s projektfond som inkommit! Styrelsen har även läst motioner som inkommit till årets december fullmäktige och beslutat om vem som skriver motionssvar. Som en av de avslutande punkterna på dagordningen beslutades det även att utlysa projektledare och vice projektledare för basmottagningen.

 

Nästa möte är ett diskussionsmöte som hålls på GEO.