Resultat - Kaffe för din åsikt december

Här är resultatet av senaste Kaffe för din åsikt - Nya tentamensriktlinjer

Under första veckan i december har Ledningsgruppen & Styrelsen samlat in åsikter från studenterna, i utbyte mot en varm kopp kaffe.

Denna Kaffe för din åsikt fokuserade på frågor som berör de nya tentamensriktlinjerna.

Här nedanför kan du ta del av resultatet.

Observera att man, på sista frågan, kunde kryssa i flera alternativ, därför är totalprocenten högre än 100%.

Man kunde även svara med fritext. Vill man ta del av detta så kan man kontakta Informationsansvarig, info [at] utn.se.