Referat FUM 2015:6

Nu finns ett refereat från årets sista fullmäktigesammanträde!

Nu finns referatet från årets sista fullmäktigesammanträde uppe i dokumentarkivet (utn.se/dokument), denna gången är det Josefin från NVL som skrivit - tack för det.