Stipendier till elitidrottande studenter

Det har utlysts fyra stipendier om vardera 25 000 kr riktade till studenter vid Uppsala universitet som utövar elitidrott. Syftet är att uppmärksamma goda förebilder inom Uppsala universitet som påvisar möjligheterna att kombinera högre studier med utövandet av elitidrott.

Aktiva studenter på grundnivå och på avancerad nivå vid Uppsala universitet som bedrivit minst en termins studier vid Uppsala universitet på minst halvfart och med godkända resultat är behöriga att söka.
Idrotten som utövas av den sökande ska ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Individuella idrottare ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag för att definieras som elitidrottare. Elitlagsidrottare ska spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen gäller också tränare för elitlag och elitaktiva, förbundskapten för landslag samt förbundstränare.

Läs mer och hämta formulär för ansökan på http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/idrott-studier/

För mer information kontakta Tom Petersson, tom.petersson [at] uadm.uu.se