Sammanfattning av styrelsesammanträde 2016-01-26

Fullmäktige, propositioner, motionsvar etc. Detta togs på senaste styrelsesammanträdet.

Styrelsen har ytterligare ett styrelsesammanträde. Denna gång var UTN:s talman Astrid på besök, med styfte att diskutera lite kring kårens fullmäktige och i synnerhet kring mottionssvar för UTN:s styrelse. Under mötet diskuterades och beslutes att styrelsen skall skicka in en proposiution till fullmäktige om en revidering av arbetordningen för UTN:s sektioner. Denna arbetsordning har även varit ute på remiss bland ämbeten inom kåren och hos sektioerna. Om du är intresserad av resultatet så kommer handlingarna läggas upp på kårens dokumentarkiv 10 dagar innan sammanträdet (fullmäktigemötet är 16/2)

Styrelsen åt också semlor som gjordes på plats och smygstartade lite på Fettisdagen detta år.

Om ni har frågor till styrelsen, tveka inte på att höra av er. Om ni är intresserade att se mer av ledningsgruppen dagliga arbete tipsar jag om att läsa kårbloggen, se flik i menyn.

Styrelsen genom Caroline, vice ordförande