Infomöte om utbytesstudier

Infomöte om utbytesstudier för studenter inom teknik och naturvetenskap med efterföljande mässa