Remisslunch

Den 18/2 kl 12.15 bjuder studiebevakarna in till remisslunch i Trellipsen på Uthgård. De remisser som kommer att diskuteras är program och handlingsplan för Samverkan för Uppsala universitet samt en remiss kring den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken i länet från landstinget i Uppsala län. Om man bara vill diskutera en av remisserna kommer det finnas möjlighet till att dela upp i två grupper.

Remisserna kan hämtas från dokumentarkivet på länken:
https://files.utn.se/public.php?service=files&t=336f9da5a7169c41de99dd7286b6dee1&path=%2FRemissluncher%2FRemisslunch%202016%20Februari

För mer information kontakta ordf [at] utn.se .