Pressmeddelande: Kårstatus

Uppsala teknolog- och naturvetarkår erhåller kårstatus vid Uppsala universitet för perioden 2016-2019

Vid konsistoriets sammanträde nu på förmiddagen, den 22 februari, har beslut tagits om
vilka föreningar som skall få representera studenterna som studentkårer vid Uppsala
universitet under den kommande tre års perioden 1 juli 2016 till 31 juni 2019. Under
sammanträdet beslutades att Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, får fortsatt
kårstatus för den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten med undantaget Campus
Gotland.

- Vi är väldigt glada över att fortsatt få arbeta för att representera studenterna på
teknat-fakulteten! Både arbetet med att representera studenterna på fakulteten
och att, i samarbete med de andra kårerna, föra fram studenternas åsikter
universitetscentralt är viktigt och vi är glada över att vi får vara med och jobba
med detta i tre år till,
säger Malin Eriksen, ordförande för UTN.

Även Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Gotlands studentkår Rindi,
Uppsalaekonomerna samt Juridiska föreningen i Uppsala har erhållit kårstatus vid
Uppsala universitet för den kommande perioden.

- Jag både hoppas och tror att vi skall kunna fortsätta att ha ett bra samarbete
med de andra kårerna vid universitetet. Det är viktigt för
studentrepresentationen att samarbetet fungerar på ett bra sätt,
säger Malin
Eriksen.
 

Frågor besvaras av:
Malin Eriksen, Ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår
018 – 57 25 21, ordf [at] utn.se

eller

Caroline Lundström, vice ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår
018 – 57 25 22, vordf [at] utn.se.