Sammanfattning av diskussionsmöte 2016-02-10

Onsdagen den 10 februari hade styrelsen sitt första diskussionsmöte för terminen det fjärde för året.

Under diskussionsmöten brukar antingen styrelsen diskutera frågor som behöver diskuteras eller bjuda in engagerade som styrelsen vill diskutera saker med. Ofta är frågorna av sådan art att det inte finns något enkelt eller rätt svar på dessa. Denna gång var kårens studiebevakare på plats för att diskutera en rad olika frågor. Frågor som diskuterades var bland annat, gemensamma uppgifter, hur UTN kan (om vi vill) bli bättre på att tycka i olika utbildningsfrågor och några liknande frågor.

Vidare hann styrelsen även med att gå igenom några VP och ta besluta sig för att skriva några propositioner som ni troligen har hört om via referatet från fum.

Som ni kanske har märkt så brukar styrelsen lägga upp en bild från sina möten. Tyvärr kommer det inte någon sådan denna gång då jag p.g.a. ny mobil och ouppmärksamhet spelade in en film istället för att ta ett kort.

Styrelsen genom Jakob