Handlingsplan för hållbar utveckling

Universitetet har infört en handlingsplan för hållbar utveckling för perioden 2016-2018.

Sedan den tolfte januari har universitetet en handlingsplan för hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär enligt handlingsplanen "att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa". I handlingsplanen presenteras bland annat en ambition att öka möjligheterna att läsa kurser om hållbar utveckling inom universitetets program.

Handlingsplanen går att hitta på http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=522680.