Resultat - Kaffe för din åsikt (Februari 2016)

Här är resultatet av Kaffe för din åsikt februari 2016.

I januari har Ledningsgruppen samlat in åsikter från studenterna, i utbyte mot en varm kopp kaffe.

Denna Kaffe för din åsikt fokuserade på frågor som berör var man som student kan vända sig för att få hjälp..

Här nedanför kan du ta del av resultatet.

Observera att man, på andra frågan, kunde kryssa i flera alternativ, därför är totalprocenten högre än 100%.

Man kunde även svara med fritext. Vill man ta del av detta så kan man kontakta Informationsansvarig, info [at] utn.se.

Efter svaren finns även ett "facit" till vad de olika instanserna kan hjälpa dig som student med.

 

Studenthälsan arbetar med studierelaterad hälsovård och dit kan du till exempel vända dig med problem med stress och att prata inför folk. Läs mer här: http://sh.uu.se/

Universitetskyrkan kan du till exempel vända dig till för samtal, sorgegrupper och krisstöd oavsett om du är troende eller inte. Läs mer här: http://www.uppsala.universitetskyrkan.se/

Studie- och karriärvägledning kan du besöka när du vill diskutera eller få hjälp med något kring din utbildning eller när du ska ta klivet ut i arbetslivet efteråt. Läs mer här: http://www.teknat.uu.se/student/stod-och-service/studie-karriarvagledning/

CSN vänder du dig till när du har frågor eller problem som rör ditt studiemedel. Läs mer här: http://www.csn.se/

Försäkringskassan ska du till exempel vända dig till för att anmäla när du blir sjuk eller för att få information om vad som gäller när du studerar utomlands. Läs mer här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande

Studentavdelningen är en samling av flera enheter som hanterar mer administrativa delar av utbildningen, till exempel antagning och examen. Läs mer här: https://mp.uu.se/en/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/studentavd

Språkverkstaden kan hjälpa till när du behöver hjälp med muntliga och skriftliga uppgifter under din utbildning. Läs mer här: http://www.sprakverkstaden.uu.se/

Studentombudet är en person som kan hjälpa till när enskilda studenter får problem under utbildningen, framförallt när det gäller juridiska frågor, och samfinansieras av alla studentkårerna. Läs mer här: https://www.utn.se/sv/studiebevakning/dina-centrala-studiebevakare

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning kan du vända dig till om du har en funktionsnedsättning och du vill ha stöd för att kunna genomföra din utbildning. Läs mer här: http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/

Universitetets larmnummer (018-4712500) finns till för allvarliga händer i universitets lokaler eller om du behöver väktarstöd till följd av att du känner dig otrygg när du vistas där. Läs mer här: https://mp.uu.se/web/info/stod/sakerhet/nodnummer