Internationell praktik

Utöva praktik utomlands med biståndsorganisaionerna We Effect och Vi-skogen

Just nu utlyser biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen internationella praktikprogram med utresa hösten 2016. Praktiken är helfinansierad och i samarbete med SIDA, och meriterande kunskaper är dataprogrammering, byggnadsledning, kommunikation, psykologi, socialt arbete, ekonomi, marknadsföring, IT, organisationsutveckling, hållbart jordbruk, och många fler områden.

Läs mer på:
http://www.weeffect.se/…/jobb-och-pra…/praktikantprogrammet/
http://www.viskogen.se/om-oss/gor-praktik-hos-oss/