Remisslunch 19/4

Den 19/4 kl 12.15 bjuder studiebevakarna in till remisslunch i Arbetsgruppsrummet på Uthgård. De remisser som kommer att diskuteras är Förslag till modell för utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet samt Program för lika villkor vid Uppsala universitet Om man bara vill diskutera en av remisserna kommer det finnas möjlighet till att dela upp i två grupper.

Remisserna kan hämtas från dokumentarkivet på länken:
https://files.utn.se/public.php?service=files&t=336f9da5a7169c41de99dd7286b6dee1&dir=%2FRemissluncher%2FRemisslunch%202016-3%20April

För mer information kontakta ordf [at] utn.se.