Studenthälsovård på universitetet

Studenthälsans mottagning tas över av universitetet.

Från och med första juli i år kommer Studenthälsans mottagningsdel, den studierelaterade hälsovården, att vara en del av universitetets studentavdelning. Den kommer fortfarande att fysiskt att ligga på samma plats (Övre Slottsgatan 7, 2 trappor) och verksamheten kommer att vara samma som i dagsläget. Skillnaden är att universitetet kommer äga mottagningen och att besöken kommer att vara avgiftsfria. Det här berör inte gymverksamheten som fortfarande kommer drivas av Studenthälsan precis som tidigare.