Sammanfattning av konstituerande styrelsesammanträde 2016-05-17

Styrelsen för verksamhetsåret 16/17 har nu haft första delen av sitt konstituerande styrelsemöte.

I tisdags kväll hade den nya styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där vi tog flera formalia beslut, såsom utdelning av attesträtter och kontotecknare. Detta är beslut som är bra att ta innan sommaren då dessa protokoll ska in till skatteverket och banken, innan den nya styrelsen tar över mandatet. 

Då vi hoppas att styrelsen blir fulltalig vid nästa fullmäktigesammanträde valde vi att skjuta upp diskussioner kring arbetssätt, kontaktpersoner etc. till efter sammanträdet.   

Om du vill veta mer så finns protokollet upplagt under dokumentarkivet på hemsidan. Tveka inte att höra av dig ifall du har några frågor!

Styrelsen genom,

Rozbe Bozorgi