Programenkät 2016

Fyll i årets programenkät och förbättra din utbildning

TekNat-fakulteten utför en programenkät där du som student får svara på ett antal frågor om vad du tycker om ditt program. Ta chansen, universitetet värder studenternas åsikter högt!

Fyll i enkäten här: http://tur.it.uu.se/index.php/survey/index/sid/794968/lang/sv