Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förtjänstmedalj i guld - Sara Andersson

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har tilldelat Sara Andersson kårens förtjänstmedalj i guld för sitt med arbete med forskarstuderande

Sara Andersson är forskarstuderande på institutionen för farmaci har under sin tid som doktorand varit mycket engagerad för att förbättra studietiden för Uppsala universitetet doktorander. Detta är något som Uppsala teknolog- och naturvetarkår fortfarande arbetar med för att få en större förståelse för samt ämnar att kunna representera i framtiden.
Det är inte enbart de uppdrag som Sara haft; bland annat som ordförande för det farmaceutiska doktorandrådet, ordförande och senare vice ordförande för Doktorandnämnden och ledamot i Uppsala universitets konsistorium under två års tid, som visar på hennes engagemang.
När den anställde doktorandombudsmannen gick bort höstterminen 2014, hennes år som ordförande för doktorandnämnden, tog hon tillsammans med doktorandnämndens vice ordföranden ett stort ansvar för att underlätta en smidig övergång till det nyanställda student- och doktorandombudet. Samtidigt hjälpte hon också till med att hjälpa de doktorander som hade problem under den period då ett ombud saknades. När student- och doktorandombudet sedan vårterminen 2016 blev sjuk under en längre tid tog Sara på sig ansvaret än en gång och hjälpte till genom att jobba halvtid under en period.
Sara kommer alltid väl förberedd till sammanträden, är alltid beredd att ta på sig uppdrag för att värna om studentinflytandet och detta samtidigt som hon är framgångsrik inom sina forskarstudier. Hennes engagemang och arbete för att göra studietiden bättre för alla forskarstuderande är inspirerande och viktigt för dagens och morgondagens doktorander vid Uppsala universitet. Med följande motivering skulle styrelsen vilja tilldela Sara Andersson en av kårens finaste utmärkelser, Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förtjänstmedalj i guld.