Samanfattning av konstituerande möte del 2 2016-05-29

Den nya styrelsen hade andra delen av sitt konstituerande möte!

Mötet innehöll många diskussioner om hur styrelsen vill jobba det kommande året inklusive hur man vill jobba med sektionskontakter och kontakt med kommitteer och arbetsgrupper. Det är viktiga diskussioner att ha i början av året eftersom det är väldigt grundläggande för styrelsearbetet. Det visionerades även om vad vi vill göra under verksamhetsåret och om det är några projekt vi vill driva, bra att ha med sig till revideringen av den taktiska verksamhetsplanen. 

I helgen har den nya styrelsen och ledningsgruppen överlämning med de gamla, det kommer att bli superroligt och lärorikt!