Sammanfattning av styrelsemöte 16-06-03

Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte!

På mötet diskuterades några verksamhetsplaner för arrangemang som sker direkt efter sommaren. Dessa skall skicka in en ny plan till den nya styrelsen men arrangemangen är i stort sett klarplanerade och styrelsen tycker att det ska bli kul att få se själva arrangemanget!

Val av studentrepresentanter och projektledare gjordes också innan ansökningar till projektfonden inför hösten diskuterades. Ganska mycket pengar kommer att delas ut och det är superroligt!

Styrelsen passade också på att utvärdera året och ändringar i valberedningen innan mötet avslutades för sista gången detta verksamhetsår.

(Jag glömde ta en bild, så här är en gammal)

Om du har frågor, tveka inte att fråga oss!