TekNats nybörjarenkät

I samband med höstens programstarter inbjuder Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som vanligt till en enkät för våra programnybörjare. Klicka för att fylla i.

Varje år genomför den tekniska-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat) en undersökning bland nybörjarna på fakultetens program. Medverkan i enkäten är frivillig, men eftersom den är en viktig källa till kunskap om fakultetens studenter och deras väg hit till universitetet är det önskvärt att så många som möjligt deltar. Resultaten kommer att presenteras bland annat för utbildningsnämnderna och TekNat Samverkan. 

Årets enkät nås via: http://tur.it.uu.se/index.php/survey/index/sid/824868/lang/sv