Sammanfattning av styrelsesammanträde 2016-08-31

Den 31 augusti hade styrelsen ett styrelsemöte, där man diskuterade motionssvar inför fullmäktige, spikade ett förslag på en taktisk verksamhetsplan och budget samt fick besök från Talmannen.

Eftersom detta var sista mötet innan sista dagen att skicka in propositioner till fullmäktigemötet 19 september, blev detta möte fokuserat kring fullmäktige. Talmannen var på besök i början av mötet, och tillsammans diskuterade styrelsen och talmannen hur kåren får ett så engagerat och insatt fullmäktige som möjligt.

Därefter spikade styrelsen vilket förslag på taktisk verksamhetsplan och totalbudget man vill skicka till fullmäktige. Man diskuterade även två motionssvar, ett om en stiftelse som Per Wahlund vill starta och ett annat om medlemsskap i Sveriges förenade studentkårer.

Därefter gick styrelsen vidare till frågor rörande verksamheten och dess engagerade. Styrelsen pratade om vad man vill få ut av diskrimineringsenkäten som kårens Studiesocialt ansvariga ska skicka ut nästa höst, hur man vill gå vidare med det vakantsatta presidiet för Polhacks och utbildningar för sektioner och råd.

Man avrundade mötet med att ta det formella beslutet att låna ut pengar för att bygga om uppsalastudent.com så att kåren kan byta medlemsregister till Melos och att diskutera två mindre frågor.