Sammanfattning av styrelsemöte 16-09-07

Extrainsatt styrelsemöte.

Den 7 september hade styrelsen ett extrainsatt styrelsemöte för att utvärdera Teknolog- och datavetarmottagningen 2016 med avseende på de förändringar som skett kring ledarstrukturen. Under mötet fick vi besök av presidiet för årets TD- mottagning där vi gemensamt diskuterade hur årets struktur fungerat.

Vi beslutade också att utlysa projektledare och viceprojektledare för TD- mottagningen 2017. För att läsa mer om dessa uppdrag kan du klicka in dig på följande länk (https://files.utn.se/public.php?service=files&t=336f9da5a7169c41de99dd72... ) och läsa nyligen reviderade Uppdragsbeskrivningen och Befattningsbeskrivningarna. Ansök på register.utn.se

Förutom detta informerades det också om att Ledningsgruppen ska börja timrapportera för att undersöka arbetsbelastningen på de olika ämbetena inom Ledningsgruppen.