Referat 2016:4

Detta är referatet från terminens första fullmäktigesammanträde, skrivet av Ellen McShane från X sektionen - tack för det!

Sommaren håller i sig än och vi håller denna fina september-kväll till i Eva Netselius-salen på Blåsenhus för läsårets första fullmäktige! Här sitter representanter från alla sektioner och beslutar om hur vi vill driva vår studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår!

”Sök poster!” – Alla (nästan)

Man kan lätt säga att det sammanvävda meddelandet från de olika informanterna är att man absolut borde SÖKA olika poster som finns inom kåren, information om de olika posterna som finns att söka hittar ni HÄR! (https://www.utn.se/sv/engagera-dig/utn-soker)

”Vi börjar med sats och bevis”- Per Wahlund.

Ja, så börjar faktiskt nästa del av kvällens FUM. Det handlar om motion om att UTN ska förvalta Per Wahlunds stiftelse, en stiftelse för att stödja kulturella arrangemang för oss studenter på TekNat, som t.ex. musikevenemang eller matkulturevent. Per Wahlund är en pensionerad professor som tidigare föreläst Beräkningsvetenskap (för er som är nya och därför inte kunnat få uppleva detta själva). Detta klubbades igenom enhälligt och vi längtar efter massa bra engagemang!

”Det beror vilken ambitionsnivå man vill sova på” – Jakob Ekengard

Nästa fråga som diskuterade är kårens framtida medlemskap i SFS (Sveriges Förenade Studentkårer). Detta skapade en väldigt bra och ingående diskussion med ett flertal bikupor. Det hela slutade i votering och att medlemskap ska ansöka om medlemskap. Grattis SFS för snart kommer en medlemsansökan från en fantastisk kår!

”Testa och utvärdera i skapt läge” – Rozbe Bozorgi

Taktiska verksamhetsplanen och budgeten är nog FUMs viktigaste dokument att gå genom och besluta om. Det är skelettet och grunden till allt som kåren gör, hur styrelsen och ledningsgruppen arbetar. Två större frågor togs upp under denna diskussion. Den första om Polacks vara och inte varande och den andra om projektledaren till Utnarm och om denna ska deltidsarvorderas. Med mindre ändringar så godkändes både budget och taktisk verksamhetsplan. Läs den, den finns i dokumentarkivet!

”Det tror jag inte men du brukar ha rätt. Men så brukar jag säga att du har rätt och så har jag rätt ändå” – Astrid Gustafsson

Efter en snabb andra läsning rörande sektionstillhörighet så kom vi till kvällens sista punkt: Val av ledamöter till styrelsen. Dock hade inga nya ansökningar kommit in och dessa fick därför vakantsättas.

Som vanligt avslutades sedan mötet efter en utvärdering.