Viktig information angående kursen Envariabelanalys

Ändrad kursplan för Envariabelanalys som påverkar examination

Från och med period 1 i år har universitetet ändrat kursplanen för Envariabelanalys (10 hp) vilket innebär att examinationen på kursen kommer att se annorlunda ut. Enligt den tidigare kursplanen skrev man två tentor; en på 4 hp och en på 6 hp samt hade muntliga och skriftliga redovisningsuppgifter på 0 hp. Enligt den nya kursplanen kommer examination ske genom; 2 hp skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter samt en större tenta på 8 hp. Vi ska försöka förklara så tydligt som möjligt hur examinationen kommer att se ut för er som inte har klarat kursen än:

- Har man endast klarat del 1 kan man skriva del 2 den 28 januari 2017

- Har man endast klarat del 2 kan man skriva del 1 den 21 januari 2017

- Har man inte klarat del 1 och del 2 räcker det med att skriva den nya tentan på 8 hp, men vill man skriva efter den gamla modellen så är det möjligt. Har man klarat de tidigare inlämningsuppgifterna (0 hp) räcker det med att endast skriva tentan på 8 hp för att klara kursen.

- Har man inte klarat de tidigare inlämningsuppgifterna (0 hp), kan man höra av sig till studierektorn på matematiska institutionen på: studierektor [at] math.uu.se

Har man frågor eller tankar kring den nya kursplanen får man gärna höra av sig till: utb-t [at] utn.se