Sök ett ämbete inom kåren!

Nu är det tid att tillsätta nya ämbetsmän inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår! Den här gången är det inte mindre än 13 olika ämbeten som är utlysta och sökbara för alla er medlemmar i kåren. Här presenteras nyttig information till dig som är intresserad av att engagera dig mer inom kåren och dess olika verksamheter.

Mellan den 2-12 oktober kan du via register.utn.se ansöka till någon av följande poster

Klubbmästare (heltids arvodering)
Samarbetskontakt (heltids arvodering)
Studiebevakare med arbetslivsansvar (heltids arvodering)
Studiebevakre med utbildningsansvar för de naturvetenskapliga utbildningarna och internationellt ansvar (heltids arvodering)

Fullmäktiges Talman
Fullmäktiges Vice talman
Fullmäktiges Sekreterare
Fullmäktiges Vice Sekreterare

Valberedningens ordförande

Projektledare Utnarm
Vice projektledare Utnarm

Huvudpropp
Vice Huvudpropp

Vill du läsa mer om uppdragen besöker du https://www.utn.se/sv/dokument och läser uppdragsbeskrivningen och befattningsbeskrivningen för de poster du är intresserad av! Under sökperioden presenteras även några av de som innehar sökbara ämbeten detta år sin berättelse om arbetet via kårens ledningsgruppsblogg, missa inte det!

Vill du komma i kontakt med dem som innehar ämbetet nu för att ställa egna frågor inför en eventuell ansökan går det bra att maila dem på deras postspecifika mailadresser som du hittar under kontaktfliken här på kårens hemsida.

Valprocessen för dessa ämbeten ser lite olika ut beroende på vilken post du söker, men de två första stegen med valberedningen är gemensam. De två stegen består av ett personlighetstest och ett gruppcase. Gruppcaset hålls den 13 oktober kl.18. 

Därefter väntar en intervju med valberedningen för dig som söker någon av posterna inom kårfullmäktiges talmanspresidie. De slutgiltiga valet görs av fullmäktige på mötet den 1-2 november. Din ansökan och resultatet från beredningsprocessen skickas till fullmäktiges ledamöter som handlingar inför mötet.Övriga poster väljs slutgiltigen av styrelsen och efter gruppcaset skickas din ansökan och resultatet av beredningen till dem som kallar dig till intervju.

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till val [at] utn.se eller styrelsen [at] utn.se.

Sprid ordet!