Sammanfattning av styrelsemöte 2016-10-13

Den 13/10 hade styrelsen åter möte för att diskutera aktuella frågor. Verksamhetsplaner från de engagerade, mottagningarna och ledningsgruppens löner stod på dagens agenda.

Mötet inleddes med den sedvanliga formalian, och man uppdaterade varandra om vad som hänt i arbetet sedan sist. Därefter gick man igenom diverse verksamhetsplan och budgetar som blivit inskickade till styrelsen och diskuterade ämbetsmännens planer för verksamheterna. Punkten om motions- och interpellationssvar utgick, på grund av det ej inkommit några sådana till fullmäktige i november.

Därefter diskuterade styrelsen de mottagningar som sker för teknat-studenter: dels den policy som reglerar hur vilken värdegrund mottagningsverksamheten ska arbeta med och dels väldigt öppet hur man ser på hur mottagningarna idagsläget är organiserade. Man beslutade inget förutom att mottagningspolicyn ska revideras och skickas in till fullmäktige i december.

Styrelsen diskuterade även lönenivån för de som arbetar i ledningsgruppen, eftersom beräkningar visar att ifall man tagit studielån så får man mindre pengar att röra sig med som heltidare än vanlig student. Frågan upplevs som ganska svår att diskutera, eftersom en lönehöjning kostar mycket pengar att genomföra och att kåren befinner sig i ett läge där de fasta kostnaderna på lång sikt är svåra att beräkna, i och med det nya kårhuset. Styrelsen lämnade frågan utan att ta ett beslut.

Slutligen delade man även upp projekten i den taktiska verksamhetsplanen så att alla projekt har en ansvarig, diskuterade huruvida kåren borde driva ett café i ett framtida hus 10 och ifall vi vill köpa de kommissionslager av spel vi i dagsläget har på Uthgård.

Styrelsen avslutade mötet med en klassisk groupie.