Sammanfattning av styrelsemöte 2016-10-27

Styrelsen hade i onsdags ett möte där innehållet bestod av ovanligt många diskussionspunkter.

Verksamhetsplaner och budgetar för Polhacks och Naturvetarbalen diskuterades i början av mötet. Det är väldigt intressant att följa utvecklingen av projekten och se alla presidiers tankar om eventen.

Efter verksamhetsplanerna följde en diskussion om hur projektet om att "utvärdera poster som är svåra att rekrytera till" ska genomföras. Efter lite en diskussion kom styrelsen fram till att man ska försöka göra en tabell med alla ämbeten under styrelsen och fullmäktige och sedan försöka identifiera vad som kan vara attraktivt och avskräckande för var och en av dem.

Efter det ska styrelsen identifiera åtgärder och om dessa är möjliga att genomföra eller inte. Förslaget kommer att gå ut på remiss till kårens engagerade och medlemmar innan styrelsen tar beslut någon ändring i rekryteringsprocessen eller ämbetenas uppdrag ska genomföras.

Studiebevakare med studiesocialt ansvar Matilda var också på besök och tillsammans diskuterade vi hur kåren skall jobba med den nya diskrimineringslagen som ställer högre krav än den gamla lagen. Det kommer bli mycket spännande att följa den utvecklingen!

Nästa möte är på onsdag om två veckor, precis som vanligt!