Lämna kommentarer om Ångström etapp 4

Nu har studenterna möjlighet att lämna kommentarer kring projektet med Ångström etapp 4.

Den 14 november är sista dagen att inkomma med kommentarer på projektet med Ångström etapp 4. Universitetet bygger ett nytt hus tillsammans med Akademiska Hus som kommer att ersätta de nuvarande lokalerna på ITC/Polacks samt fylla expansionsbehovet av Ångström. Systemhandlingarna finns på dokumentarkivet under studiebevakning, men kan även nås via länken här nedan. Har du frågor om handingarna? Maila soc [at] utn.se eller kom förbi kontoret!

Systemhandlingarna: http://tinyurl.com/systemhandling-angstrom

Lämna kommentarer: http://tinyurl.com/kommentarer-systemhandling

Deadline: 14 November