Referat Fullmäktige 2016:5

Nu är referatet från senaste fullmäktige här! Denna gången är det Sanne från NVB som har skrivit, tack för det!

Som en blixt från klar himmel är första november här och med det följer ett regnigt och ruggigt höstmörker. Stämningen är desto varmare i Eva Netzelius-salen på Blåsenhus där terminens andra fullmäktige går av stapeln.

Det märks att humöret är på topp hos de ämbetsmän som i sedvanlig ordning inleder kvällen med att berätta lite om vad som händer inom kåren just nu. Studiebevakarna utbrister skämtsamt att “man ska ju spara det bästa till sist” när de blir uppkallade efter resterande ledningsgruppen och alla skrattar gott.

Mötet går vidare till kvällens första val där ett nytt talmanspresidium för 2017 års fullmäktige ska utses! Tre av fyra poster tillsattes och vi säger stort grattis till det härliga gänget som kommer leda fullmäktige nästa år: talman Fredrik Bjernulf, vice talman Martina Magnusson och vice sekreterare Josefina Ramstedt!

Under kvällen fick även UTNs styrelse ett tillskott då Felicia Arborén valdes till styrelseledamot från och med årsskiftet. Stort grattis även till henne!

Det finns fortfarande poster att söka inom kåren - exempelvis fullmäktiges sekreterare, studiebevakare med arbetslivsansvar eller studiebevakare med utbildningsansvar för de naturvetenskapliga utbildningarna samt internationellt ansvar!

Låter det som något för dig? Klicka dig in på https://www.utn.se/sv/engagera-dig/utn-soker och läs mer!