Sammanfattning av styrelsemöte 2016-11-09

Den 9 november hade styrelsen ett möte för att diskutera aktuella frågor.

Styrelsen diskuterade under mötet en rad aktuella frågor, såsom en nyligen inskickad verksamhetsplan för TD-mottagningen, ett par förfrågningar från ideella föreningar på teknat-fakulteten och två inskick från informationsansvarig. Man diskuterade även den kommande medaljmiddagen.

/Styrelsen genom Daniel