Sammanfattning av styrelsemöte 2016-11-16

Igår hade styrelsen möte igen och många intressanta punkter behandlades!

Eftersom det snart är dags för fullmäktige pratade styrelsen om vilka propositioner man vill skicka in, det visade sig vara en hel del, bland annat om uttdelande av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förtjänstemedalj i guld och nominerade av pelarmaskalker för 2016!

En motion om den strategiska verksamhetsplanen har också inkommit och denna skall styrelsen skriva ett motionssvar till.

Efter att dessa punkter behandlats kom Balkås presidium på besök för att prata om vad kommitten tänkt att göra under den jubileumsvecka de planerar i februari när kåren fyller 15 år. Det är jätteintressant och roligt att höra deras planer!

Lite kommentarer på några av kårens riktlinjer har inkommit från engagerades och styrelsen valde då att uppdatera dessa. Så himla bra när engagerade kommer med bra ändringsförslag!

Sist men inte minst pratades det om mattor i cafét och lite andra mindre punkter som uppkommit under veckan.

Nästa möte är planerat till den 30 november men innan dess så syns vi väl på FUM?

Ps. den här bilden vart väldigt konstig! Ds.

Kram i höstmörkret 

/Styrelsen genom Malin