EU-praktik via EU-kommissionen

Just nu söker EU-kommissionen naturvetare och högskole- och civilingenjörer till sina betalda praktikplatser hösten 2017!

Just nu söker EU-kommissionen särskilt naturvetare men också högskole- och civilingenjörer till sina betalda praktikplatser hösten 2017! Man får gärna ha en miljöinriktning i sin utbildning men detta är inget krav. Du behöver ha en kandidatexamen eller motsvarande för att kunna söka.

För att promota detta bjuder Universitets- och Högskolerådet tillsammans med EU Careers in till en infoträff i Uppsala om EU-praktik den 17 januari, inklusive handledning och feedback på utkast till ansökningsbrev. Infoträffen är på Uplands nation kl. 17.00 - 20.00 och det bjuds på kaffe och smörgås. Anmälan görs senast 15 januari till petra.goransson [at] uhr.se.

För att läsa mer om praktikplatserna i sig så gå in på UHR:s hemsida och EU-kommissionens hemisda!