Referat från fullmäktige 2016:6

Nu är referatet från veckans fullmäktige här! Denna gången är det Markus från F som har skrivit, tack för det!

Då var det äntligen dags för fullmäktige igen under två dagar:

På meddelanden låg fokus på att söka den sista studiebevakarposten som fortfarande går att söka. Så om du funderar lite, tveka inte att söka!

Sedan var det dags att prata om det föregående verksamhetsåret 2015-2016 om vad som har gjorts under verksamhetsåret i en verksamhetsberättelse och även en ekonomisk rapport. Dock hade inte externrevisorn hunnit skicka in handlingar angående den ekonomiska revisionen till detta fullmäktige så beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen bordlades till nästa fullmäktige då fullmäktige har tillgång till alla handlingar. Dock skickar fullmäktige med en rekommendation att ge styrelsen ansvarsfrihet så länge internrevisorn inte hittar något att anmärka på i den ekonomiska revisionen.  

Efter en behövlig fikapaus var det dags att fortsätta. Tre nya pelarmarskalker valdes i Kenny Andersson, Jonas Euler och Josefine Grundström Lindqvist. Pelarmarskalker utses av fullmäktige på nominering av styrelsen och är medlemmar som har lagt ner sitt hjärta i kåren genom flera år.

Sedan klubbades mandatfördelningen för FUM 2017 igenom där F-sektionen tappade ett mandat till förmån för NVF. Men sen var det dags för det många hade väntat på:

Utdelningen av UTN:s förtjänstmedalj i guld! Denna medalj går till en person som har gjort något alldeles extra för kåren och det stämmer verkligen in på före detta kårordföranden Emma Lindbjer som godtogs som mottagare av medaljen med ett rungande JA av fullmäktige.

Valet av valberedningens ordförande bordlades till februarisammanträdet då inga sökande fanns i salen men till sekreterare i talmanspresidiet valdes Gabriel Tidestav och efter det avslutades första dagens sammanträde.

På onsdagen återupptogs mötet igen med den strategiska verksamhetsplanen som beskriver de mål som kåren ska arbete utefter. Den klubbades igenom med den stora ändringen att den 2017 ska ändras på våren istället för på decembersammanträdet.

Efter det så pratades det om Per Wahlunds stiftelse som kåren ska förvalta. Efter diskussioner som fokuserade kring hur långt innan eventet ansökningar måste vara  inkomna och huruvida man kan ändra utformandet på stiftelsens stadgar efter att dom är igenomklubbade. Efter bra diskussioner så antogs förslaget.

I slutet klubbades även ett nytt reglemente om personuppgiftshantering igen och en uppdatering av den delegationsordningen som klubbades i våras.

Snipp, snapp, slut så var fullmäktige 2016:6 slut. Vi ses igen 2017.