Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förtjänstmedalj i guld - Emma Lindbjer

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har tilldelat Emma Lindbjer kårens förtjänstmedalj i guld.

Emma började studera vid TekNat fakulteten under hösten 2008 och sedan dess har hon varit ett återkommande namn inom de flesta av kårens verksamheter. Emma strävar, till synes ostoppligt, för att utveckla organisationen och har gång efter annan lämnat avtryck i kåren och hos de engagerade. Med ena foten i kårens sociala arrangemang och den andra foten i kårens studiebevakande verksamhet har hon en bred förståelse för kårens olika verksamheter och hur de påverkar varandra.

Onsdagen 11 december 2013 kom beskedet som många hade väntat på. Uppsala studentkår avsade sig kårstatusen för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och från och med 2014 skulle Uppsala teknolog- och naturvetarkår vara studentkår vid Uppsala universitet. Tillsammans med de möjligheter som detta erbjöd kom även utmaningar. Kåren hade under lång tid representerat studenterna på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten lokalt, men i och med den formella kårstatusen krävdes det att kåren tog ansvar för central studiebevakning och samverkan mellan kårerna på universitetet. Det krävdes också en attitydförändring i organisationen, ett anammande av det ansvar som kårstatus kräver.

Under denna turbulenta tid som studentkår var Emma ordförande för kåren. Under sina två år som ordförande arbetade hon med att sätta studiebevakning på kartan för gemene student och att göra detta till en naturlig del av hela kårens verksamhet. Genom att lyfta fram det ansvar som kårstatus innebär och förklara för engagerade varför alla måste hjälpa till att ta det, har Emma utfört i sanning extraordinära insatser för kåren som organisation. För sitt enorma engagemang genom åren och sitt stora hjärta för kåren, och dess kärnverksamhet i synnerhet, tilldelas Emma Lindbjer Uppsala teknolog- och naturvetarkårs engagemangsmedalj i guld.