Sammanfattning av styrelsemöte 2016-12-14

Den 14/12 hade styrelsen sitt sista möte för terminen. Mötet innehöll många punkter som skulle tagits upp på det inställda mötet 30/11.

Styrelsen hade två besök. Dels var styrelseledamot electi Felicia Arborén på besök för att bli mer insatt i styrelsens mötesrutiner, men även F-sektionens ordförande Aksel Wännström var där för att lära sig om hur UTN:s styrelse arbetar.

Mötet inleddes med att styrelsen behandlade vårterminens ansökningar ut projektfonden. Totalt hade det inkommit äskningar på nästan 90 000 kronor, vilket gjorde det omöjligt för styrelsen att bevilja samtliga äskningar. Därefter gick styrelsen vidare och diskuterade om man ser en poäng i att separera rollen som kårordförande och styrelseordförande, som man har på en del andra studentkårer. Slutligen diskuterade man även ett par kortare punkter.

Styrelsen tackar därmed för den här terminen, och längtar redan till nästa.