Sammanfattning av styrelsemöte 2017-01-11

Terminens första styrelsemöte ägde rum den 11 januari och efter en lång julledighet är styrelsen laddade för en ny termin!

Styrelsen behandlade under detta möte flertalet verksamhetsplaner och budgetar, dels från våra nya ledningsgruppare men också från kommittéer. Detta tog större delen av mötet.

Utöver verksamhetsplaner och budgetar diskuterades bl.a. huruvida UTN borde byta från libre office till microsoft office nu när alla studenter har rätt till gratis verioner. Här kom styrelsen fram till att men får använda sig av microsoft office om man vill men att det är viktigt att man isåfall fortsätter följa de libre office mallar som finns. 

Styrelsen diskuterade också huruvida man ska uppdatera sin hemsida och sina IT-system men kom inte fram till något beslut. Frågan ska diskuteras vidare.

För en mer detaljerad bild av vad som sades på mötet rekommenderar vi att du läser protokollet som kommer upp inom några dagar.

Styrelsen tackar för denna gång,