Motiveringar till vinnare av pedagogiska priset 2015 & 2016

Lördagen den 4/2 delades UTN:s pedagogiska pris ut i samband med Naturvetarbalen på Uppsala slott. För de som inte närvarade på balen kan du nedan läsa motiveringarna till vinnarna.

UTN:s pedagogiska pris 2015 - Steffi Knorn

För att tilldelas Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris krävs det att en pedagog visar ett stort intresse och goda kunskaper kring pedagogisk utveckling, använder nya metoder i utbildningen, har ett stort engagemang för sina studenter och sätter deras lärande i första hand. Steffi Knorn har under sin tid i klassrummet, bland annat som lärare i kursen Signaler och inbyggda system, visat dessa egenskaper väl vilket har klassificerat henne som en pedagog att räkna med. Steffi har förutom att vara engagerad i klassrummet även avsatt tid utanför schemat för att ge studenter möjlighet ställa frågor och få hjälp. Dessutom har hon samlat in studenternas åsikter för att anpassa lektioner och föreläsningar efter studenternas nivå samt erbjudit den som siktar på ett högre betyg hjälp att nå dit. Hon har konkretiserat och sammanställt det material som studenterna behöver under hennes kurs, vilket har hjälpt dem att knyta ihop innehållet med både resten av sin utbildning samt framtida yrkesliv. 

Med denna motivering tilldelas Steffi Knorn Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris 2015.

UTN:s pedagogiska pris 2016 - Gunnar Berg

Man behöver inte fråga runt i någon större utsträckning för att få svar på frågan: ”Vem är Gunnar Berg?”. Man blir inte något utav en legend bland studenter utan att göra någonting väldigt speciellt. Under de år som Gunnar undervisat vid Matematiska institutionen har han berört otroligt många studenter med sitt pedagogiska sätt att göra avancerad matematik till någonting greppbart och begripligt. Gunnar visar stort engagemang för sina studenter både under föreläsningar och utanför klassrummet och han jobbar för att knyta an sina kurser så att de blir relevanta för studenternas utbildning i stort. Han har även gett studenterna bra verktyg för att de ska få en djupare förståelse i ämnet vilket har underlättat deras lärande och examination. Med sitt lugn och sin tillit har han gett studenterna självförtroende att klara av sina kurser och varit ett stort stöd på deras väg dit.

Med denna motivering tilldelas Gunnar Berg Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris 2016.