Sammanfattning styrelsemöte 2017-02-08

Styrelsen har den 8:e februari ytterligare ett möte. Här kommer en (sen) sammanfattning från detta möte.

Mötet inleddes med den sedvanliga formalian. Därefter diskuterade styrelsen tre verksamhetsplaner: två från ledningsgruppen och en från kårhusgruppen, och beslutade att återkoppla styrelsens åsikter och tips om dessa. Därefter gav Daniel en uppdatering om kårhusgruppens arbete.

Styrelsen beslutade sedan att nominera Ingenjörer utan gränser till Reftecs stora pris, och Daniel uppdaterade styrelsen om hur det ligger till med kårens varumärkesskydd. Styrelsen avslutade mötet efter dryga en timme.