Nya riktlinjer för omtentamina fr.o.m. HT17

Fakulteten har tagit fram nya riktlinjer för omtentamina som börjar gälla från och med HT17

Från och med HT17 har fakulteten bestämt om nya riktlinjer för omtentamina. Den största förändringen som skett är att tenta- och omtentaperioden kring julledigheten har ändrats. Tidigare har det skett ordinarie tentor innan jul, och omtentor efter, men nu kommer det att vara tvärtom. Den främsta anledningen till att dessa nya riktlinjer tagits fram är att studenter som tidigare skrivit tentamen innan jul och sedan inte haft någonting mer schemalagt förrän period 3 får problem med CSN och kan få indraget studiestöd. En annan stor betydande faktor är också att ge studenterna rättvist med tid för att studera till sina ordinarie tentor, och för att allt kursmaterial ska hinnas gå igenom i vanlig takt som i övriga läsperioder. Det är flera faktorer som vägts in i arbetet, och de tidigare nämnda är endast två av dem, är man intresserada av att veta mer om arbetet kan du vända dig till studiebevakarna.

Arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna skedde under läsåret 2015/2016 och beslut om nya riktlinjer togs under HT16. I arbetsgruppen som tog fram de nya riktlinjerna satt det bland annat med både studiebevakare från UTN och studievägledare och målet var att komma fram till en lösning som i största möjliga mån fungera för alla parter.

Har man frågor på hur arbetet har gått till eller någon annan fråga om riktlinjerna kan man höra av sig till: utb-t [at] utn.se

De nya riktlinjerna går att hitta här: http://teknat.uu.se/digitalAssets/411/c_411556-l_3-k_riktlinjer-for-omte...